Okresní soud v Táboře, soud 1. stupně

Okresní soud v Táboře zajišťuje řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni. Soud se nachází v historických budovách na náměstí Mikoláše z Husi. Odloučené pracoviště pro věci trestní se nachází na třídě kpt. Jaroše, kde zároveň sídlí pobočka Krajského soudu v Českých Budějovicích, Okresní státní zastupitelství v Táboře a pobočka Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích.

Základní informace